Cezara mihai eminescu online dating

Rated 3.94/5 based on 976 customer reviews

Pe parcursul nuvelei cele două planuri - real şi fantastic - se întrepătrund, alunecarea în oniric sau magie producându-se imperceptibil.

Anularea graniţelor temporale (şi spaţiale) anticipează proza fantastică de mai târziu a lui Mircea Eliade (La ţigănci).

În portretele celorlalte personaje identificăm aceleaşi trăsături romantice: tatăl lui Dionis (a cărui imagine o vedem în tablou din camera eroului) are „părul negru şi lung, cu buze subţiri şi roze, cu faţa fină şi albă ca tăiată-n marmură, şi cu nişte ochi albaştri, mari sub mari sprâncene şi gene lungi, negre", copila blondă este „o jună fată muiată-n haină albă, înfiorând cu degetele ei subţiri, lungi şi dulci clapele unui pian sonor şi acompaniind sunetele uşoare a unor note dumnezeieşti cu glasul ei dulce şi moale", Maria este „un înger blond ca o lacrimă de aur, mlădioasă ca un crin de ceară cu ochi albaştri şi cuviosi", Ruben este „om nalt, cu barba lungă şi sură", o arătare liniştită, dar nu blândă. Colonade - stânci sure, ştreşine - un codru antic ce vine în nouri.

Scări înalte coborau printre coaste prăbuşite, printre bucăţi de pădure ponorâte în fundul râpelor până într-o vale întinsă tăiată de un fluviu măreţ, care părea a-şi purta insulele sale ca pe nişte corăbii acoperite de dumbrave.

Trăsături specifice Este o nuvelă fantastică, însă accentul nu cade pe naraţiunea propriu-zisă (pe care scriitorul o expediază de cele mai multe ori), ci pe problematica filozofică.

La Eminescu noţiunea de fantastic se suprapune peste ireal (ceea ce va numi mai târziu un teoretician al fantasticului - Tzvetan Todorov -miraculos; acesta împarte evenimentele neobişnuite în trei categorii: straniul, adică acele evenimente care pot fi explicate prin halucinaţie, vis, delir etc, miraculosul, adică acele evenimente inexplicabile raţional şi, între ele, la limita dintre explicabil şi inexplicabil, între real şi ireal, se află fantasticul), iar elementele care ţin de această categorie estetică sunt: cartea magică prin care Dionis călătoreşte în timp, în trecut, transformarea lui Ruben într-un drac cu barba „lăţoasă" şi cu ochii care „îi luceau ca jeratic", desprinderea de umbră, călătoria în lună, puterile pseudodemiurgice ale lui Dan.

Motivul dublului nu apare numai în cazul lui Dionis, ci şi în cazul Măriei - iubita lui Dan şi copila blondă de care se îndrăgosteşte Dionis, în cazul lui Ruben-Riven şi Tudor Mesteacăn (tatăl Mariei) - tatăl copilei blonde. Aglomerarea barocă de metafore şi comparaţii, de epitete, dar mai ales de hiperbole se observă în construcţia peisajului fantastic din lună: „Înzestrat cu o închipuire urieşească el a pus doi sori şi trei luni în albastra adâncime a cerului şi dintr-un şir de munţi au zidit domenicul său palat.

Substratul filozofic presupune prelucrarea unor motive din brahmanism (ideea metempsihozei, a transmigraţiei sufletelor, a reincarnării), din filozofia germană (Kant, Schopenhauer): subiectivitatea pe care p manifestăm în reprezentările despre timp, spaţiu şi lume ori faptul că spaţiul şi timpul nu reprezintă altceva decât ipostaze ale unei substanţe unice, ale unui prototip (archaeul).

Mai, mult, teoria schopenhaueriană prelua o idee platoniciană, conform căreia există un prototip al lucrurilor, iar acestea nu sunt decât umbre ale lumii ideilor.

Dincolo de romantismul evident al acestei proze (descrierilor lirice li se adaugă prezentarea casei lui Dionis şi imaginea eroului, precum şi interferenţele dintre natural şi uman, ambiguitatea feminin-masculin, angelic-demonic), remarcăm o serie de elemente specifice modernismului: nuvela debutează brusc, prezentând un decupaj din gândurile personajului, procedeu specific, mai degrabă, prozei analitice a secolului al XX-lea; naratorul, deşi încearcă să fie obiectiv, denotă o implicare ironică: face comentarii „La sfârşitul cărţii era zugrăvit sf.

Gheorghe în luptă cu balaurul - dragă Doamne, simbol ce înfăţişa adevărul nimicind neştiinţa", „Metafizicul nostru se apropie" [s.n.], emite exclamaţii şi interogaţii retorice- „Ce viaţă-l aştepta pe el? ", expediază acţiunea atunci când o consideră de prisos -„Explicarea în două cuvinte: persoana juridică care se afla acum pe mâna îngrijitoare a esculapului nostru avea drepturi asupra unei moşteniri" [sic! în finalul deschis (alt element de modernitate), întrebările retorice pe care le formulează tot naratorul sporesc ambiguitatea povestirii - a fost sau nu vis ceea ce a trăit personajul?

Leave a Reply